Openbaar reglement.

Klik hier Nieuw. De Koninklijke Eeklose Modelluchtvaart is nu ook op Facebook. Klik op de afbeelding om alle evenementen en gebeurtenissen op de voet te volgen!!!!!
leden login

 

 

 

 

 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

Met wat mag er gevlogen worden?

 

Radio bestuurde model luchtvaartuigen van het type vliegtuig, zwever of helikopter. toepasselijk aangedreven door elektrische of brandstofmotoren behorend tot categorie 1 of 2.

-Voor helikopters geldt een speciale regeling.

-Niet radiobestuurde rondvlucht modelvliegtuigen.

-Zijn verboden: categorie 3 luchtvaartuigen, brandstof aangedreven turbine jets, brandstof ducted fan jets en pulse (jet) vliegtuigen.

 

Wie mag er vliegen?

 

Enkel modelpiloten lid van de Eeklose modelluchtvaart vzw.

Gast piloten van andere clubs maar enkel een beperkt aantal keren op jaarbasis na goedkeuring door en bij aanwezigheid van minstens één bestuurslid. Bovendien zal de gastpiloot in het bezit moeten zijn van een geldig bewijs van VML lidmaatschap en deze op vraag moeten kunnen voorleggen.

 

Vliegdagen en uren;

 

Het hele jaar door op donderdag, zaterdag, zon- en feestdagen, vliegen kan van 13u00 (kantine open vanaf 14u00) tot zonsondergang.

 

Helikopterregeling.

 

6.1 Helikoptervliegen is toegelaten op donderdag, zaterdag, zon en feestdagen tijdens de gebruikelijke vlieguren zolang niet meer dan 5 modelvliegtuig piloten met hun toestel aanwezig en actief zijn. Alleen de terreinoverste kan eventueel hierop uitzondering geven aan de helikopterpiloot wanneer hij/zij hierom gevraagd wordt en enkel als blijkt dat de aanwezige vliegtuig piloten lange tijd niet actief zijn.

6.2 Er mag maximaal met één helikopter tegelijkertijd rond gevlogen worden.

6.3 Het hoveren gebeurt enkel boven de “H” en tussen de lijnen 1 en 2 m.a.w. de zone B net voor het vak H.

6.4 Deze regeling geldt voor de EML helikopterpiloten die de goedkeuring hebben van het bestuur na een aanvraag ingediend te hebben.

6.5 Volgende personen vallen niet onder deze regeling: Ivan De Backer, Eddy D'Hooge en Alex Van De Rosteyne (m.a.w. niet-vliegtuig piloten welke al meerdere jaren lid zijn vooraleer deze regeling van kracht werd) Hierdoor worden deze piloten niet benadeeld.